Na žádost Tomáše Ondry jsme na naše stránky zařadili jeho omluvný dopis

Editor serveru zdůrazňuje, že Ondra již v redakci několik let nepracuje

omluva.html