Brigády v Kanadě

Brigády v Kanadě, brigády v Kanadě


Reklama:
Nejlepší je Student Agency a Ajob
Práce v zahraničí - Agentura Ajob
Práce v zahraničí - Student agency
Práce v Německu, Práce v Německu


Pracovní nabídku akceptujte dopisem
Například takto:
Poděkujte za čas, který Vám byl věnován v průběhu jednání o pracovní příležitosti u dotyčné společnosti. Vyjádřete silný dojem, kterým na Vás zapůsobilo fungování společnosti i její vybavenost včetně profesionálního přístupu pracovníků, s nimiž jste se setkali. Oceňte příležitost, která Vám byla v podobě nabídky pracovního uplatnění poskytnuta. S politováním ji však odmítnete. Ubezpečte, že jste Vaše rozhodnutí pečlivě zvažovali dlouhou dobu, avšak jste se rozhodli nakonec akceptovat nabídku jinou, která přece jen více odpovídá vašim osobním a profesním cílům. (Samozřejmě zde uvedený důvod je jedním z možných, vy uveďte ten Váš...) Opětovně poděkujte a popřejte mnoho úspěchu.
Proč jste nebyli přijati
Stane se to, ač je to nepříjemné. Dočtete dopis, kde Vám sdělují, že byli potěšeni Vaší účastí ve výběrovém řízení, avšak, že v konečném rozhodování dali přednost jinému kandidátovi. Eventuálně pokládáte právě telefon, z něhož jste vyslechli cosi podobného. Není Vám sice do zpěvu, leč postavíte-li se k danému faktu racionálně, naskýtá se Vám příležitost zanalyzovat si, které momenty o Vás rozhodly...
Následují hlavní faktory, které jsou důvodem odmítnutí kandidátu. Který je ten Váš?
OSOBNOST nevyhraněné postoje, nevýrazná prezentace sama sebe, nízká sebedůvěra, plachost až bázlivost, arogance, neupřímnost
CÍLE nedostatečná schopnost formulovat vlastní cíle, nedostatek ambiciosnosti, nerozhodnost a nejistota, pokud se týká dalšího růstu
INICIATIVA nedostatek entusiasmu, nedostatek projeveného zájmu, žádná vlastní iniciativa (dotazy, návrhy a nápady)
VYSTUPOVÁNÍ chabá osobní reprezentativnost, nedbalý, neupravený zjev, nevhodný oděv
PLAT nerealistické představy o výši platu, vetší zájem o platové záležitosti než o samotnou práci
KOMUNIKACE neschopnost se jasně a plynule vyjadřovat a formulovat názory, špatné komunikační návyky (skákání do řeči, nespisovný projev...), odpovědi v holých větách
VYZRÁLOST chybí schopnosti vést kolektiv, nevyzrálá osobnost
PŘÍPRAVA nedostatečná příprava na interview, neznalost faktu či chybná interpretace, nepřipravenost diskutovat o konkrétních věcech
ZAPOJENÍ žádné osobní zájmy, žádné vlastní aktivity, laxní přístup
POSTOJ postoj typu "Co pro mne můžete udělat? Co nabízíte?"
CESTOVÁNÍ nesouhlas / výhrady k cestování, váhavost při nutnosti přestěhovat se do místa pracoviště
ZKUŠENOST žádné předchozí zkušenosti z dané oblasti, časté změny místa, krátké zkušenosti v jednotlivých pozicích
Nyní, když víte, kde byl zakopaný pes, nezbývá, než Vám popřát hodně úspěchů ve Vašem příštím výběrovém řízení.
Práce v zahraničí - Práce v Anglii - Práce v Irsku - Práce v USA - Práce v Kanadě - Práce v Německu - Práce ve Španělsku - Práce v Rakousku - Práce v Belgii - Práce v Itálii - Práce v Irsku - Práce v Holandsku - Práce ve Švédsku - Práce v Austrálii - Práce na Novém Zélandu - Práce ve Francii - Práce v Portugalsku - Práce ve Švýcarsku - Práce v Dánsku - Práce ve Finsku - Práce v Norsku - Práce v Japonsku - Práce v Londýně - Práce ve Skotsku - Práce v Rusku - Brigády v Anglii - Brigády v Irsku - Brigády v USA - Brigády v Kanadě - Brigády v Německu - Brigády ve Španělsku - Brigády v Rakousku - Brigády v Belgii - Brigády v Itálii - Brigády v Irsku - Brigády v Holandsku - Brigády ve Švédsku Brigády v zahraničí


Vyberte následující položku:Kontakujte nás:

Napište dotaz a Vaši emailovou adresu

 

Email pro dotazy
Email pro pracovní nabídky


Menu


Zpátky na:
Práce v zahraničí